GÅR DET ATT FÅ ROT-AVDRAG FÖR EL-ARBETEN?

ROT-avdrag går generellt att få när en elektriker utför arbeten i hemmet. Men det finns punkter man som kund bör komma ihåg. Det gäller både hur stort belopp som får användas och när detta bör ske.

ROT-avdraget infördes delvis för att få fler privatpersoner att anlita hantverkare från företag och därmed köpa ”vit” hantverkshjälp istället för att göra det genom svartarbete. Samtidigt var det ett sätt att ”boosta” byggsektorn. Detta är däremot enbart vänt till privatpersoner och inte till företag. Om du anlitar en elektriker så kan du alltså enbart få avdrag i det fall som du anlitar företaget som privatperson.

Från början var avdraget på 50 %. Det betydde att arbetskostnaden alltså halverades. Detta minskade sedan till 30 % av arbetskostnaden. Om en elektriker beräknar lägga så många timmar på ett projekt att slutsumman skulle bli 10 000 kr kan man alltså räkna med att enbart behöva betala 7000 kr. Eftersom det är så extremt vanligt att använda avdraget när hantverkare anlitas anger dessa generellt priset till privatpersoner utifrån att avdrag används.

Ännu en punkt att ta hänsyn till är totalsumman. En privatperson kan som mest få avdrag på 50 000 kr under varje kalenderår. Därmed kan kostnaden för arbetet uppgå till ca 166 000 kr för att maximalt avdrag ska uppnås. Detta är däremot extremt ovanligt när man får hjälp av en elektriker. Deras jobb med villaförsäkring brukar innebära de minsta kostnaderna för hantverkshjälp i en renovering. Men samtidigt får man komma ihåg att det är hela årets avdrag som max får uppgå till 50 000 kr. Kanske har du även använt dig avdraget när du anlitade en snickare, en VVS-montör osv. read more