Topp 5 färdigheter som du behöver som elektriker

När du börjar en karriär är det klokt att ta hänsyn till dina befintliga färdigheter och personlighetsdrag. Du bör analysera dem och utvärdera om du har vad som krävs för att passa som elektriker. Teknisk skicklighet är den mest grundläggande aspekt att tänka på angående arbete som elektriker och det kan du utveckla genom rätt utbildning. Även om teknisk skicklighet utgör en viktig del av jobbet som elektriker göteborg facebook så finns det andra färdigheter du behöver, vilka består av både mjuka och hårda färdigheter. 

 

5 färdigheter varje elektriker behöver ha 

De viktigaste hårda och mjuka färdigheterna du behöver för att lyckas inom elbranschen som blivande elektriker är: 

  • Matematik och fysik 
  • Problemlösningsförmåga och kreativitet 
  • Samarbetsförmåga 
  • Social kompetens 
  • Punktlighet och tidshantering 
  1. Matematik och fysik

En grundläggande förståelse för matematik, algebra och fysisk är nyckeln i jobbet som elektriker. Du kommer att göra många beräkningar och mätningar som kräver att du behärskar dessa ämnen. Till exempel måste varje elektriker kunna behärska Ohms lag för att beräkna spänningen, resistansen och strömmen. Så om du alltid haft fallenhet för matematik i skolan kan det vara dags dra nytta av detta som elektriker! 

  1. Problemlösningsförmåga och kreativitet

Under en vanlig arbetsdag som elektriker kan du göra allt från reparera skadade säkringar till att återansluta en hel fastighet. Du kommer att utföra många typer av uppgifter som kräver diagnostisering och reparation. Dessa uppgifter kräver i sin tur att du använder din problemlösningsförmåga och kreativitet. Vikten av dessa färdigheter kan inte underskattas eftersom du ofta kommer att jobba ensam och vara ensamt ansvarig för lösa elproblem. 

  1. Samarbetsförmåga

När du jobbar ute i fält kommer kommer du att träffa många människor som fastighetsägare, projektledare, kollegor och kunder. Att kunna samarbeta med dessa människor är viktigt för att arbetet ska kunna göras effektivt och utan missförstånd. Samarbete är en speciellt viktig förmåga i en krissituation för att få kunderna att känna sig lugna och säkra. 

  1. Social kompetens

I likhet med samarbetsförmåga är social kompetens en mjuk färdighet som är mycket viktig för utbildade elektriker. Oavsett om du har jobbat som elektriker i flera år eller har börjat i yrket nyligen, så förväntas du erbjuda utmärkt kundservice. Du förväntas även kunna interagera med andra företag och organisationer obehindrat. 

  1. Punktlighet och tidshantering

Som elektriker behöver du precis som i andra yrken vara punktlig och förvalta tiden rätt, speciellt om du jobbar som en del av ett större team. Om ett projekt drar ut på tiden för mycket kan det innebära onödigt höga kostnader och att andra jobb blir försenade. Dessutom vill kunden ofta ha en exakt uppskattning av kostnader och hur lång tid ett projekt kommer att ta. Av denna anledning är förmågan att kunna hålla sig till ett strikt schema viktigt. 

Posted in El

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *