Topp 5 färdigheter som du behöver som elektriker

När du börjar en karriär är det klokt att ta hänsyn till dina befintliga färdigheter och personlighetsdrag. Du bör analysera dem och utvärdera om du har vad som krävs för att passa som elektriker. Teknisk skicklighet är den mest grundläggande aspekt att tänka på angående arbete som elektriker och det kan du utveckla genom rätt utbildning. Även om teknisk skicklighet utgör en viktig del av jobbet som elektriker göteborg facebook så finns det andra färdigheter du behöver, vilka består av både mjuka och hårda färdigheter. 

 

5 färdigheter varje elektriker behöver ha 

De viktigaste hårda och mjuka färdigheterna du behöver för att lyckas inom elbranschen som blivande elektriker är: 

  • Matematik och fysik 
  • Problemlösningsförmåga och kreativitet 
  • Samarbetsförmåga 
  • Social kompetens 
  • Punktlighet och tidshantering 
  1. Matematik och fysik

En grundläggande förståelse för matematik, algebra och fysisk är nyckeln i jobbet som elektriker. Du kommer att göra många beräkningar och mätningar som kräver att du behärskar dessa ämnen. Till exempel måste varje elektriker kunna behärska Ohms lag för att beräkna spänningen, resistansen och strömmen. Så om du alltid haft fallenhet för matematik i skolan kan det vara dags dra nytta av detta som elektriker! 

  1. Problemlösningsförmåga och kreativitet

Under en vanlig arbetsdag som elektriker kan du göra allt från reparera skadade säkringar till att återansluta en hel fastighet. Du kommer att utföra många typer av uppgifter som kräver diagnostisering och reparation. Dessa uppgifter kräver i sin tur att du använder din problemlösningsförmåga och kreativitet. Vikten av dessa färdigheter kan inte underskattas eftersom du ofta kommer att jobba ensam och vara ensamt ansvarig för lösa elproblem.  read more

SÅ ÄR DET ATT VARA ELEKTRIKER – I USA

Svensk elutbildning anses hålla en hög standard internationellt. Samtidigt finns det stora skillnader i hur det är att bli elektriker i Sverige, och hur det är att bli det i andra delar av världen. I den här texten tittar vi på hur det är att bli det i USA och jämför samtidigt med Sverige.

Lönerna varierar mer
Visst, även i Sverige varierar lönerna ganska mycket, beroende på om man jobbar i en storstad eller ute på landsbygden. I USA finns dock ännu större skillnader. Innan man börjar arbeta som elektriker här kan det löna sig rejält att titta på var i landet det lönar sig bäst. Om man inte vill flytta till en annan stat, kan man även titta inom staten – för det kan variera en hel del.

I snitt tjänar en färdigutbildad elektriker med erfarenhet mellan 300 000 och 700 000 kronor – ganska stora skillnader alltså. Här är det av stor vikt vilken firma man jobbar för – elektriker göteborg facebook. I Sverige finns kollektivavtal som reglerar lönerna i mycket hög grad. Lika framträdande är inte fackliga organisationer här. Precis som i Sverige är lönerna låga när man är lärling.

Att få behörighet
Först och främst krävs att man har gått ut High School, innan man kan bli verksam i yrket. Den som är vuxen och vill sadla om, och inte har klarat High School, bör först och främst göra det (eller skaffa ett likvärdigt diplom).

Sedan är det dags att bli hjälpreda. Det här skiljer sig lite från hru det ser ut i Sverige. I Sverige blir man ofta lärling på en gång, men i USA börjar man alltså som hjälpreda. Det man gör då är att till exempel förbereda enklare jobb för de behöriga elektrikerna. Gör man bra ifrån sig som hjälpreda finns möjligheten att få en betald lärlingsplats senare. read more