Så minskas infektionsrisken vid hårtransplantation

Eftersom en hårtransplantation är ett ingrepp i huden finns en ökad risk för infektion. Det är därmed extra viktigt med rengöring och desinfektion. Detta både av det område där ingreppet ska ske samt av de instrument som används. För att minska risken för infektion vid hårtransplantation används därför ofta en autoklav samt engångsmaterial och desinfektionsmedel.

Rengöring av instrument via autoklav

Bästa och enklaste sättet att sterilisera instrument är med hjälp av en autoklav. På en skönhetssalong är det generellt en mindre autoklav (bordsautoklav) som används medan sjukhus och andra vårdinrättningar brukar ha betydligt större modeller.

Oavsett storlek så fungerar de i grunden på samma sätt. Detta genom att steriliseringen uppnås via ett högt tryck av vattenånga som trycker undan luften. Tack vare trycket och hettan (över 130 grader) skapas effektiv sterilisering av det som läggs i behållaren. Med en autoklav kan exempelvis pincetter, nålar och saxar enkelt steriliseras.

Engångsmaterial

En del engångsmaterial används alltid vid ingrepp. Dessa slängs bort direkt efter ingreppet och behöver därmed inte steriliserat en autoklav. Däremot är det omöjligt att göra en hårtransplantation och enbart använda engångsmaterial. Därmed behövs även andra instrument och minst en autoklav i salongen.

Desinfektionsmedel

Inför ett ingrepp används desinfektionsmedel för att ta bort bakterier omkring det område där ingreppet ska ske. Detta för att minimera risken att bakterier kommer in i det öppna såret. Självklart används även engångshandskar under varje ingrepp.

Antibiotika vid infektion

Även om skönhetssalongen rengör samtliga instrument i en autoklav samt är mycket noga med hygien så får ett par patienter varje år en infektion. Orsaken kan ha varit agerandet i salongen men det kan även ha uppstått genom att bakterier kommit in i såret när patienten kommit hem.

I detta fall behandlas infektionen med antibiotika och vid de allra flesta fall försvinner problemet inom ett par dagar. Detta skrivs då ut av en läkare efter att provtagningar skett som påvisar infektion i kroppen.

Låg infektionsrisk i Sverige

Det är inte bara höga krav gällande hygien som är orsaken till att så få personer får infektion efter en hårtransplantation i Sverige. En orsak är även klimatet.

Om det är varmare kan det finnas fler bakterier i luften vilket därmed ökar risken för att få en smitta. En skönhetsklinik i Sverige som utför exakt samma säkerhetsrutiner som en klinik i Spanien har alltså något lägre risk för att patienten ska få infektion. Detta genom att det är varmare klimat i Spanien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *