HUR SVÅRT ÄR DET ATT LIGGA ETTA PÅ BADRUMSRENOVERING?

Att ligga etta på ett specifikt ord på Google är mycket lönsamt. De allra flesta som googlar väljer att klicka på det första resultatet vilket innebär att det företag som ligger där får en stor mängd trafik. Men hur svårt är det då att komma etta?

Arbetet som innebär att man försöker få upp en webbsida till toppen på Google kallas för SEO vilket därmed är förkortningen av det engelska begreppet Search Engine Optimize. Företag som jobbar med detta börjar alltid sitt arbete med att se över möjligheterna och avgöra hur svårt det är att nå toppen.

Vilka ligger där idag – och kommer försvinna?

Ett första steg kan vara att se på vilka som idag ligger i toppen på Google när en sökning sker på ”Badrumsrenovering”. Detta kan delvis ge en fingervisning om hur hård konkurrensen är. När det kommer till konsumtionsprodukter är det exempelvis vanligt att Pricerunner och Prisjakt ligger högt. Det är generellt starka sidor men inte någon svår konkurrent då de är så breda i vad de presenterar för produkter. Sidor som alltså är breda kan vara lättare att passera.

Är det samma företag två gånger på Googles första sida för kök och badrumsrenovering göteborg kan man även räkna med att minst passera ett av dessa. Det är sällan som Google prioriterar samma domän två gånger – men det kan ske vid svag konkurrens.

Man kan även räkna med att tidningsartiklar med tiden kommer att falla. Ofta ligger de topp ett tag men är det brukar mycket sällan vara långsiktigt. read more

VÄLJ SKRIFTLIG OFFERT OCH AVTAL

Genom att alltid kräva skriftliga offerter och avtal av hantverkare skapas förutsättningar för mindre konflikter, missförstånd och oväntade kostnader. Generellt finns bara fördelar att hålla alla avtal skriftliga – även om det tar lite extra tid.

Ska en mindre renovering utföras i hemmet kanske du bara ringer en snickare och ber om hjälp. Snickaren kommer hem till dig, gör åtgärden, och fakturerar därefter. Några skriftliga avtal brukar i dessa fall inte förekomma. Är det däremot ett större projekt, som exempelvis en badrumsrenovering, blir kostnaden och ingreppet större. Då bör man absolut ha skriftliga offerter och avtal.

Den största orsaken att kräva allt skriftligt är att man undviker tidsödande diskussioner och jobbiga konflikter kring vad man egentligen kommit överens om. Skulle kostnaden för din badrumsrenovering beräknas utan RUT eller med RUT? Var priset med eller utan material och hur länge kan egentligen hantverkaren jobba utan att du får ersättning för försenat projekt?

Vid just en badrumsrenovering är första steget att ha en tydlig och skriftlig offert. Hantverkarna kommer till dig och ser på badrummet varpå de gör en offert. Man ska här komma ihåg att denna enbart är giltig om den är underskriven av bägge parter. En offert är enbart ett förslag och inte något bindande förrän parterna godkänt förslaget.

Innan offerten skrivs under bör man även kontrollera att all information finns med i offerten som efterfrågas. En punkt som exempelvis inte alltid nämns är vad som händer om din badrumsrenovering tar längre tid än vad du från börjat trott. read more