SÅ ÄR DET ATT VARA ELEKTRIKER – I USA

Svensk elutbildning anses hålla en hög standard internationellt. Samtidigt finns det stora skillnader i hur det är att bli elektriker i Sverige, och hur det är att bli det i andra delar av världen. I den här texten tittar vi på hur det är att bli det i USA och jämför samtidigt med Sverige.

Lönerna varierar mer
Visst, även i Sverige varierar lönerna ganska mycket, beroende på om man jobbar i en storstad eller ute på landsbygden. I USA finns dock ännu större skillnader. Innan man börjar arbeta som elektriker här kan det löna sig rejält att titta på var i landet det lönar sig bäst. Om man inte vill flytta till en annan stat, kan man även titta inom staten – för det kan variera en hel del.

I snitt tjänar en färdigutbildad elektriker med erfarenhet mellan 300 000 och 700 000 kronor – ganska stora skillnader alltså. Här är det av stor vikt vilken firma man jobbar för – elektriker göteborg facebook. I Sverige finns kollektivavtal som reglerar lönerna i mycket hög grad. Lika framträdande är inte fackliga organisationer här. Precis som i Sverige är lönerna låga när man är lärling.

Att få behörighet
Först och främst krävs att man har gått ut High School, innan man kan bli verksam i yrket. Den som är vuxen och vill sadla om, och inte har klarat High School, bör först och främst göra det (eller skaffa ett likvärdigt diplom).

Sedan är det dags att bli hjälpreda. Det här skiljer sig lite från hru det ser ut i Sverige. I Sverige blir man ofta lärling på en gång, men i USA börjar man alltså som hjälpreda. Det man gör då är att till exempel förbereda enklare jobb för de behöriga elektrikerna. Gör man bra ifrån sig som hjälpreda finns möjligheten att få en betald lärlingsplats senare.

För att bli hjälpreda krävs inga särskilda kvalifikationer. Däremot förväntas det att man har grundläggande kunskaper om elsäkerhet, olika verktyg och byggmetoder. Samtidigt lär man sig mycket under arbetets gång, också. Är man hjälpreda under en längre tid kommer lönerna att öka för varje år.

Det går också att gå en utbildning för att hoppa över det här ”steget”, och få en betald lärlingsplats på en gång. I det här skedet är det börja bra att fundera på vad man vill specialisera sig inom. Det kan vara outside lineman, insida lineman eller VDV installer technician, till exempel.

Posted in El

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *