VÄLJ SKRIFTLIG OFFERT OCH AVTAL

Genom att alltid kräva skriftliga offerter och avtal av hantverkare skapas förutsättningar för mindre konflikter, missförstånd och oväntade kostnader. Generellt finns bara fördelar att hålla alla avtal skriftliga – även om det tar lite extra tid.

Ska en mindre renovering utföras i hemmet kanske du bara ringer en snickare och ber om hjälp. Snickaren kommer hem till dig, gör åtgärden, och fakturerar därefter. Några skriftliga avtal brukar i dessa fall inte förekomma. Är det däremot ett större projekt, som exempelvis en badrumsrenovering, blir kostnaden och ingreppet större. Då bör man absolut ha skriftliga offerter och avtal.

Den största orsaken att kräva allt skriftligt är att man undviker tidsödande diskussioner och jobbiga konflikter kring vad man egentligen kommit överens om. Skulle kostnaden för din badrumsrenovering beräknas utan RUT eller med RUT? Var priset med eller utan material och hur länge kan egentligen hantverkaren jobba utan att du får ersättning för försenat projekt?

Vid just en badrumsrenovering är första steget att ha en tydlig och skriftlig offert. Hantverkarna kommer till dig och ser på badrummet varpå de gör en offert. Man ska här komma ihåg att denna enbart är giltig om den är underskriven av bägge parter. En offert är enbart ett förslag och inte något bindande förrän parterna godkänt förslaget.

Innan offerten skrivs under bör man även kontrollera att all information finns med i offerten som efterfrågas. En punkt som exempelvis inte alltid nämns är vad som händer om din badrumsrenovering tar längre tid än vad du från börjat trott.

Kom ihåg att en muntlig överenskommelse alltid väger lika tungt som en skriftlig överenskommelse. Däremot är det extremt svårt att bevisa vad som sagts. Även om man spelar in vissa samtal så kan det anses vara taget ur ett sammanhang. Om inte det företag som förväntas göra din badrumsrenovering med badrumsrenoveringstockholmslän.se med godkänner skriftligt avtal bör du ställa dig frågan varför? Varför vill de inte på ett tydligt sätt visa ansvar mot kunden och skapa regler som underlättar för både kund och leverantör?

Det finns ett flertal gratis avtal att ladda hem på internet som gör det lättare att anlita hantverkare och som därmed skapar tydlighet och struktur.

Många företag som specialiserat sig på badrumsrenovering har färdiga mallar som de utgår ifrån. Kom ihåg att det enbart är ett förslag på avtal och att man självklart har rätten att ändra i avtalet så länge som bägge parter godkänner detta. Du ska alltid ha ett avtal som du känner dig nöjd med – innan du skriver på det.

Posted in Bad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *